Sosyal medya bağımlılığını tanımlamadan önce bağımlılık kavramını tanımlamada fayda var. Çünkü bağımlılık sadece uyuşturucu maddeye, alkole, kumara değil, her objeye, her nesneye bağımlılık geliştirilebiliyor. Bağımlılığın çok temel bir niteliği vardır. Buda kontrol kaybıdır. Bir nesne ile yada bir aktivite ile ilgili kontrolün kaybedilmiş olmasıdır. Çok daha sinsi, ikinci kavramı ise kontrol kaybına inkârdır. Kişi kontrolünü kaybetmeye başlamıştır ama daha da vahimi inkar etmeye başlamıştır. Yani dönülmez bir eşik vardır. Orası geçildiğinde, artık kişi bağımlılıkla baş başadır.

Sosyal Medya Bağımlılığı Nedir?

Sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya araçlarını ölçüsüzce kullanmaktır. Bunun giderek, ayrılan zamanın artmasıdır ve giderek bunun riskinde ve farkında olmamaya başlamaktır. Giderek artan bir ihtiyaç var. Sosyal medya bağımlısı olan bir kişi, hayatın diğer sorumluluklarına giderek daha az vakit ayırır, medya ile irtibata geçilmediğinde kendisini huzursuz hisseder, bu konuda çeşitli yalanlar söyler, hayatın diğer cephelerinde iş, arkadaş ve aile cephelerinde giderek aksamalar meydana gelir.

Ayrıca, internet bağımlılığı denilen kavram 1997 yılında başlamıştır ve diğerleriyle tamamen aynıdır.

Yorum Yap