Facebook Sayfamızı Beğen!

[Kapat]

Ameliyat operasyon geçiren kişilerde sonrası ilk bir kaç saat içinde bulantı, kusma gözlenebilir. Bu genel anestezinin bir yan etkisidir. Genel anestezide bolca narkoz kullanılır. Bu da kişinin hormonlarını birkaç saat etkileyebilir. Bu durum bulantı önleyici ilaçlarla ve serumlarla giderilir. Cerrah kendi pratiðiyle tüm hastalarına ameliyattan hemen saniyeler sonra bu ilaçlardan yaptırır ve bulantı, kusma problemiyle sık karşılanmaz. Bu da ameliyat sonrasý alýnan bir önlemdir. Burun estetiği ameliyatlarında kanama yine erken dönemde de ortaya çıkabilecek bir komplikasyondur. Bu durum özellikle hastaya burun eti ve sinüzit ameliyatları da yapıldı ise daha fazla olur. Tamponlar alındıktan sonra 15.güne kadar burun kanamasý olabilir. Genellikle ek tamponlamaya gerek kalmadan kendiliðinden durur. Nadir olarak tamponlama ve bazý kan tahlilleri yapmamýzý gerektirecek kanama oluyor. Estetik operasyon sonrasýnda göz çevresinde þiþlik ve morarma. Hastalarımın birçoğunda genellikle ciddi bir þiþlik ve morarma olmuyor.Tabii bu kiþiden kiþiye deðiþen bir durum! Hastalarına cerrahın verdiği örnek þudur bir bakýma; ’Halk arasında eti sıkı veya eti gevrek olmak terimi vardır.Eti sıkı olan insan bir yerini çarptýðýnda hiç morarmaz,hiç þiþlik olmaz;ancak eti gevrek olan insan bir yerini çarpsa bir hafta mor ve þiþ olarak gezer.’ Bu gibi örnekler burun ameliyatı sonrasında verilebilir.

Her ameliyatta hastada morluk ve þiþliði en aza indirmek için ameliyatta plastik cerrahi bir sarraf inceliði ile çalýþmaya özen göstermeli ve gayret etmelidir. Ve anesteziden genel cerrah düşük tansiyon ister. Ancak burada hastanýn da yukarýda bahsettiðimiz özelliði morarma ve þiþliðin derecesini etkiliyor. Eðer olursa þiþlik ve morluk ilk 48 saatte oturur ve maksimuma ulaþýr ve 3. Ve 4. günlerde tamamen kaybolur. Göz ve burun çevresine ameliyat sonrasý ilk iki gün aralýklý olarak evde veya hastanede buz uygulamasý, ameliyat sonrasýnda hasta baþýnýn yüksekte olmasý, evde birkaç yastık ile saðlanabilen bir durum, ameliyattan sonra hastanýn özellikle ilk 1 ay çok aðýr iþ yapýlmamasý gereklidir. Bu durumlarda özellikle þiþliði azaltýr ve þiþliðin ve morluðun kalýcý olmasýný önler.

Daha Detaylı bilgi için tıklayınız

http://burunestetigiameliyati.org/burun-estetigi.html

Saygılarımla

Op Dr Ali Mezdeği

Yorum Yap